Live results. Dovbush Rocks 52 km

Pylypiv Ihor

Number: 233
Age: 30
Zhydachiv, Ukraine
Gutsul runnnig club

Dovbush Rocks 52 km

Partners and sponsors